Servei de traducció de documents i llibres

Traducció de documents i llibres

L’especialització i professionalitat del nostre equip de traductors us garanteix la perfecta comunicació escrita en tots els idiomes i sobre qualsevol tema. A banda de comptar amb la formació adequada, el traductor sempre té com a llengua materna la llengua de destí per assegurar l’adequació total al sentit del text i la correcció terminològica i semàntica. L’estil del text traduït s’adapta al lector al qual va destinat.

Treballem en diferents suports i formats i utilitzant les eines i el programari que ofereix la tecnologia moderna en l’àmbit de la traducció de documents i llibres, la qual cosa ens permeten assumir grans projectes en els terminis ajustats a les necessitats del client, amb garantia de qualitat del resultat final.

Traducció de documents i llibres
Deistja informació immediata?
Us truquem en menys de 24 hores


Atenció al client:
(+34) 973 288 138
Dilluns: de 8.00 a 14.00 i de 15.30 a 18.30 h De dimarts a divendres: de 8.00 a 15.00 h